Vår drogpolicy

Tämta ridklubbs drogpolicy
Vår föreningsverksamhet arbetar för gemenskap kamratskap och social fostran. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar och anställda
 
Tobak
 • Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldergräns 18 år, enligt svensk lag. 
 • Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. 
 • Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt:
  – Samtal med berörd person och kontakt med föräldrar.
 • I de fall där föräldrarna ger sitt medgivande kommer ungdomen att tillåtas bruka tobak under samma förutsättningar som vuxna, 18 år och äldre.
 • Som barn- och ungdomsledare samt förälder är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak.        
OBS!
Om man inte kan avstå från att röka ska rökning bara ske på av föreningen anvisad plats.
 • Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare eller föräldrar inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
  Ledare /-styrelsesamtal med den berörde.
Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.
 
Alkohol
 • Åldersgräns är 18 år för att köpa alkohol samt att dricka alkohol på restaurang och 20 år för köp på systembolaget enligt svensk lag. 
 • Vi tillåter inte att våra ungdomar använder alkohol eller är alkoholpåverkade under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.
 • Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt alkohol agerar vi på följande sätt:
  – Samtal med berörd person och kontakt av föräldrar.
  – Vid misstanke om problem tar vi kontakt med de sociala myndigheterna.   
Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. 
 • Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt
  ansvar och att man är förebild för sina ungdomar.
 • Man får inte dricka alkohol under resor, läger och under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.
 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.
 • Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder. 
 • På fester där det förekommer alkohol är det 18-årsgräns för att förtära alkohol.
 • Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/vuxen,
  agerar vi på följande sätt:
  – Enskilt samtal
  – Erbjuda hjälp och stöd.
  – Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning som ledare i föreningen. 
Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsen.
 
Narkotika och dopningspreparat
 • Allt bruk och hantering av narkotika är i princip förbjuden i enlighet med svensk lag.  All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t ex anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag.
 • Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra
  medlemmar provat narkotika eller dopningspreparat, agerar vi på följande sätt:
  Enskilt samtal med medlemmen och kontakt med föräldrar om medlemmen är under 18 år.
  – Kontakt med sociala myndigheter och polis
  – Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopninggrupp (endast vid doping)
  – Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda medlemmen.
 • Externa tränare och funktionärer, som avslöjats och avstängs för bruk av doping, antingen för egen del eller hästar, skall icke användas i aktiviteter som föreningen anordnar.
 
Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsen men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks
Tämta ridklubb