Säker och trygg förening

Tämta Ridklubb är en säker och trygg förening

Tämta ridklubbs drogpolicy
Tämta ridklubb är certifierade till Säker och Trygg förening. Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. Målet är bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och trygghet.

För att bli godkänd måste föreningen bland annat ha

 • Värdegrund
 • Miljöarbete
 • Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak
 • Första hjälpen/hjärt- och lungräddning
 • Handlingsplan vid olycka/akut insjuknande
 • Krishantering
 • Säkerhet i utemiljö
 • Försäkringar
 • Rutiner för resor
 • Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat
 • Regler om uthyrning av anläggning/lokal
 • Rutiner för brandsäkerhet
 
Säker och Trygg förening
Inom ramen för den har vi vår värdegrund, vår vision och vår drogpolicy
tämta ridklubbs värdegrund

Vår värdegrund

Vår värdegrund är att i Tämta ridklubb är alla välkomna.
 • Barn, ungdomar och vuxna ska utvecklas och stimuleras i sin ridning på
  Tämta ridklubb.
 • Alla skall behandlas lika i en trygg miljö med anpassade hästar och utbildade ridlärare.
 • Miljön i Tämta ridklubb skall vara personligt välkomnande för alla oavsett kön eller ålder.
 • Vi arbetar för en god föreningsanda.
 • Vi verkar för en drogfri miljö/livsstil både bland ryttare och personal.(se drogpolicy)

Vår vision 
Den lilla klubben med det stora hjärtat som erbjuder hästupplevelse för alla.
Vi vill att alla på Tämta Ridklubb skall ha roligt och utvecklas i sin ridning utifrån sina egna förutsättningar och mål. Vi vill erbjuda en välkomnande, säker och trygg miljö, där alla blir sedda och känner sig delaktiga.

Vi vill
Skapa en kultur där hästens välbefinnande står i centrum.
Utbilda ryttare på alla olika nivåer från knatte till senior 
Att klubben ska ha många ben att stå på med ridskola, medlemsstall, häst och hälsa och tävlingsverksamhet.

Säkerhet, miljö och resor
 • Utrustning så som hjälm och väst ska användas och kläder som krävs vid viss ridning ska följas.
 • I vårt miljöarbete jobbar vi med att använda så miljövänliga alternativ som möjligt och ha en bra gödselhantering och sophantering.
 • Vi har utbildad personal i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Första hjälpen tavlor finns i gula stallet, klubbstuga och ridhuset. Vi har en bår som hänger i dusch och toalettboden.
 • Vid olycka har vi en kris och handlingsplan.
 • I medlemsavgiften ingår det en bra försäkring: Läs mer här: Medlemsförsäkringar för Svenska Ridsportförbundet – Folksam
 • Tämta Ridklubbs resor skall ske med besiktigade fordon på ett lagligt sätt. På tävlingar skall man ha grönt kort om man är över 13 år. Om man är under 13år skall förälder eller ansvarig ha grönt kort. Fordonen bör ha sjukvårdsmaterial och telefon. Alla som är med på resan skall finnas med på kontaktlista med
  telefonnummer. I möjligaste mån samåker vi till olika aktiviteter.
I händelse av brand
 1. Rädda:
  Rädda de människor och djur som är i omedelbar fara.
  Stallet: Led hästarna till hage nr.3. Samtliga människor samlas på återsamlingsplatsen på parkeringen.
  Klubbstuga, övernattningsstugor och toalett bod: Människor samlas vid återsamlingsplatsen ute vid handikappsrampen.
  Ridhuset: Hästarna leds upp till stallet, människor samlas vid återsamlingsplatsen ute vid handikappsrampen.
 2. Larma:          
  Ring räddningstjänsten på telefon nummer 112.
  Meddela kortfattat : Var det brinner, om det finns instängda människor eller djur och vem som ringer.
  Adressen är: Tämta Ridklubb, Tämta Västra Skattegården 27, 513 93 Fristad.
 3. Släck:            
  Släck en mindre brand med släckutrustningen. Om det inte går att släcka, stäng in branden om det är möjligt. Stäng av huvudströmbrytaren.
 4. Möt räddningstjänsten
Tämta ridklubbs vision
Tämta ridklubb