Kalender

  • I vår kalender ser du vilka tider ridhusen är bokade (upptagna av aktivitet i ridklubbens regi). 
  • På fb-sidan TRK – aktiviter i ridhus och paddock lägger privata ekipage ut när de planerar en träning (observera att ridbanorna då inte är bokade, utan andra ekipage ska kunna rida samtidigt). 

Välj Vecko-vy (i kalenders övre, högra hörna) för att få en tydligare, grafisk bild över bokade tider. 

Tämta ridklubb