Priser och villkor

Priser 2024

Grupp – Pris per gång
Knatte: 115 kr (25 min)
Junior: 200 kr (45 min) 250 kr (60 min)
Senior: 225 kr (45 min) 280 kr (60 min)

Ridlektionen är 45 minuter men i ridningen ingår att sköta om häst och utrustning före och efter själva lektionen. Det innebär att du bör vara på plats senast 30 minuter innan lektionen börjar.

Byte av grupp sker i samråd med din ridlärare.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas 1 gång per år.
Medlemsavgifter för 2024:
Junior: 350 kr
Senior: 450 kr
Stödmedlem: 200 kr (ej ridande medlem)

Du räknas som junior tom det år du fyller 19 år 

Inbetalningsperioden är uppdelad i 3 tillfällen per termin om man väljer det i Hippocrates. Annars betalar man hela terminen i förskott.
Inbetalning sker till Tämta ridklubbs bankgiro 505-1974.
Kom ihåg att skriva namn, personnummer, riddag och tid för ridlektionen.

För att slippa allt merarbete som klubben drabbas av genom att ridavgiften inte betalas in i tid är det viktigt för oss att inbetalningen sker innan sista inbetalningsdatum för att du automatiskt skall få behålla din plats i gruppen.5

Svenska ridsportförbundet logo

Försäkring INGÅR i RIDAVGIFTEN

Ridklubben har en försäkring via Svenska Ridsportförbundet och det är Folksam som står bakom (gruppförsäkring). Om man behöver utnyttja försäkringen kontakta kontoret för information om försäkringsnummer. Telefon 033-262130.

Läs mer här: Medlemsförsäkringar för Svenska Ridsportförbundet – Folksam

HIPPOCRATES

Att registrera dig på Hippocrates är helt kostnadsfritt och Tämta ridklubb använder systemet för sköta administrationen på ett enklare och smidigare sätt. Här ser du också dina kommande lektioner, vilken häst du ska rida, boka Drop in ridning och avboka lektioner. Här löser du också medlemskap.

Registrera ett användarkonto här:
https://academy.hippocrates.se/newMember.php?id=706

  • Du som förälder registrerar dig själv och lägger sedan till ditt barn på ditt skapade Elevkort.
  • Koden för ridskolan är TRK

Om du redan är registrerad så loggar du in här: https://academy.hippocrates.se/

Behöver du hjälp så ta kontakt med Monica under kontorstid på vardagar
tamtark@hotmail.com
Mobil: 076-3395933

Helgtjänst

Tämta ridklubb erbjuder helgtjänst i stallet 1 dag/terminen för varje ridande elev. 

På Tämta finns det anställd personal som sköter om hästar och stallar under vardagarna. Det förhållandevis låga lektionspriset bygger på att klubben inte behöver ha anställd personal under helgerna. Då hjälps ridande medlemmar åt med att sköta hästarna, s.k. helgtjänst. Det innebär att man sköter om hästarna under en helgdag per termin.

Är man osäker på hur helgtjänsten går till, kommer ridläraren att på ett teoripass i början av varje termin ha en genomgång av vad som behöver göras. Det finns också en pärm utanför sadelkammaren med utförliga instruktioner.

Att vara medlem och rida i Tämta Ridklubb innebär alltså att man har möjlighet att vara med och sköta om hästar och utrustning. Dina insatser och dina synpunkter i klubben är viktiga för att vi ska få en levande klubb. Vi önskar att Tämta Ridklubb skall vara mycket mer än bara ridning för dig.

DROP IN - Rida extra

Vill du rida extra betalar du vad pris/gång kostar. Gäller endast medlemmar.
Detta gäller även om du är med enstaka tillfällen på egen häst.
För att rida i våra olika grupper har vi olika kriterier kring kunskapsnivå, tänk på att boka en grupp med likvärdig nivå som din egen.

Läs mer om nivåer här: https://tamtaridklubb.se/nivaer/

Bokas via Hippocrates under fliken Ridskolan

Drop in lektioner

AVBOKA LEKTION

Återbud lämnas vardagar senast samma dag före kl 13:00.
Avbokad lektion får ridas igen i mån av plats i likvärdig grupp och under samma termin.

Görs via Hippocrates

Uppsägning

Uppsägning skall ske skriftligt till din ridlärare. Uppsägningstiden är 4 lektioner.
Ridavgiften betalas endast tillbaka vid uppvisande av sjukintyg.

Byte av grupp sker i samråd med din ridlärare.

Att vara medlem och rida i Tämta ridklubb innebär även att du har möjlighet att vara med och sköta hästar och utrustning. Dina insatser och dina synpunkter i klubben är viktiga för att vi skall få en levande klubb.

 

DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG FÖR OSS

Att vara medlem och rida i Tämta ridklubb innebär även att du har möjlighet att vara med och sköta hästar och utrustning. Dina insatser och dina synpunkter i klubben är viktiga för att vi skall få en levande klubb. Vi önskar att Tämta ridklubb skall vara mycket mer än enbart ridning för dig.

 

Ta gärna kontakt med någon  av oss i styrelsen om du har några tankar på förbättringar.
Du hittar våra kontaktuppgifter här
https://tamtaridklubb.se/styrelsen/

Tämta ridklubb