Nivåer PÅ VÅRA RIDGRUPPER

Vi graderar våra ridgrupper enligt ridsportförbundets märken. Varje grupp kommer att avlägga prov för det märke som är aktuellt men man behöver inte köpa märket. För att rida på en gruppnivå (0-8) ska eleven ha uppnått tidigare grupps kunskapsmål. Om det visar sig att någon enskild elev har lättare eller svårare för vissa moment så finns det möjlighet att byta till annan ridgrupp som passar eleven bättre. Nedan kan du läsa om målen för respektive märke.

Knatte 3-7 år

Målsättning:
Att få prova på att rida i skritt och trav med ledare
Skritta över bommar och svänga mellan konor
Rida lätt och lätt sits
Testa att rida barbacka och utan stigbyglar
Föräldrautbildning för hästkunskap och hästhantering motsvarande ryttarmärke I

Tämta ridklubbs ridnivåer

Nivå 0 – Från 6 år - Barnmärken (Blåa hästen tom Silverhästen)

Målsättning:
Kunskapsnivå motsvarande barnmärkena blåa hästen tom Silverhästen

”Målen är att barnen tidigt får en bekräftelse och uppmuntran på vad de lärt sig, att de genom lek lär sig grunderna, att nivån anpassas efter barnens ålder och förutsättningar, och att det skall vara enkelt att ta märken.”

Läs mer här genom att ladda ned PDF: Barnmärken

Nivå 1 – Ryttarmärke I

Målsättning: 
Kunskapsnivå motsvarande ryttarmärke I

”Att ryttaren känner sig trygg i stallet ihop med hästen genom att få grundläggande förståelse för hur hästen fungerar och reagerar i olika situationer. Ryttaren lär sig hur man umgås med hästen och att uppfatta hästens signaler. I ridningen ska ryttaren kunna sitta avspänt och i balans på hästen, ha en god kontroll på sin kropp och kunna rida hästen i skritt och trav, samt i övergångar mellan desamma, innan man tar klivet upp till nästa nivå. I ridningen är målet att de rider i skritt och trav utan ledare. I särskilda fall får ryttaren ledhjälp.”

Läs mer här: Ryttarmärken Ridsportförbundets utbildningsplan

102796833_3013197108788310_6342523305642461525_n

Nivå 2 – Ryttarmärke II

Målsättning:
Kunskapsnivå motsvarande ryttarmärke II

”Det är viktigt att ryttarna på ett tidigt stadie lär sig de viktigaste rutinerna i stallet och grunderna för hästens skötsel. Under den här perioden ska ryttarna lära sig att mer självständigt hantera och sköta hästen i stallet – till en början gärna två och två. Det ger också bra förutsättningar för att stärka ”vi-känslan”, något som också ingår i periodens mål. Innan nästa nivå ska ryttaren kunna använda sig av de grundläggande hjälperna – de framåtdrivande, förhållande och vändande hjälperna. Fokus läggs vid ryttarens stabilitet i sitsen och följsamhet i skritt, trav, galopp och över enkla bomserier. ”

Passande ytterligare märken: Guldhästen & Ridborgarmärket

Läs mer här: Ryttarmärken Ridsportförbundets utbildningsplan

Nivå 3 – Ryttarmärke III

Målsättning:
Kunskapsnivå motsvarande ryttarmärke III

” Det har blivit dags för ryttaren att ta ett lite mer självständigt ansvar för hästens skötsel och dagliga behov. Men det handlar också om att lyfta in värdet av att man själv ska må bra. Med vägledning av ridsportens värdegrund och ledstjärnor får ryttarna ökad förståelse för hur vi bemöter varandra och hästarna i vår sport. Fokus ligger också på att ryttaren ska kunna inverka mer i ridningen, variera sin egen sits för att påverka hästens tempo och introducera samverkan mellan hjälperna. Ryttaren ska också kunna rida ut i terrängen och hoppa enkelhinder. I hoppningen är ryttarens balans, sits, och följsamhet i fokus. ”

Läs mer här: Ryttarmärken Ridsportförbundets utbildningsplan

Nivå 1 – Ryttarmärke l

Nivå 4 – Ryttarmärke IV

Målsättning:
Kunskapsnivå motsvarande ryttarmärke IV

” I hästkunskapen får ryttaren fördjupad insikt i de delar som ingår i märke I-III: Hur hästen fungerar, hästens exteriör, den dagliga vården och hanteringen. Den teoretiska ridläran får större utrymme liksom ryttarens egen utveckling. Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom Svenska Ridsportförbundet. Vilka mål har var och en med sin ridning? Innan klivet upp till nästa nivå ska ryttaren ha fått en känsla av hur man genom samverkan mellan hjälperna kan påverka hästen såväl i tempo som i sidled samt sätta samman olika rörelser till ett program. Arbetet inriktas på att ge ryttaren grunderna för att rida hästen på tygeln och bli mer precis och självständig i sin ridning. Ryttaren ska kunna förbereda sig och hästen på vad som ska göras och inom ramen för ridlärarens vägledning. Ryttaren ska även behärska hoppning av enklare serier och banor samt klara av att rida ute i terrängen i skritt, trav och galopp. ”

Läs mer här: Ryttarmärken Ridsportförbundets utbildningsplan

Nivå 5 – Ryttarmärke V

Målsättning:
Kunskapsnivå motsvarande ryttarmärke IV

” Ryttaren ska ha tillräckliga kunskaper för att ta ett helhetsansvar för hästens välbefinnande. I ridningen ska ryttaren ha grundläggande kunskaper om tävling och kunna starta i en tävling på klubb- eller lokal nivå. Nu ställs högre krav på ridningen med ökad kvalitet på hästens form. Ryttaren ska kunna hoppa flera hinder i följd, med såväl lång som kort anridning. Hoppning av enklare hinder ute i terrängen ingår också. Större fokus på hur ryttaren inverkar på hästen. ”

Läs mer här: Ryttarmärken Ridsportförbundets utbildningsplan

33232588_1713928568715177_6859863791702638592_n

Nivå 6 – Bronsmärket

Målsättning:
Kunskapsnivå motsvarande bronsmärket

” Med fortsatt fokus på helheten är målet att ge ryttarna en stabil grund med god insikt och förståelse för vilka kunskaper som behövs när man har egen häst. Det är också viktigt att stimulera till fortsatt utveckling. ”

Läs mer här: Ryttarmärken Ridsportförbundets utbildningsplan

Nivå 7 – Silver- & guldmärket

Målsättning:
Kunskapsnivå motsvarande silver- och guldmärket

” Silver- och guldmärkena ger ryttare tydliga mål att sträva efter. Nu är det resultatet i ridningen som är avgörande och märkena passar lika bra för avancerade lektionsryttare som dem med egen häst. ”

Läs mer här: Ryttarmärken Ridsportförbundets utbildningsplan

Träningsgrupper

På Tämta finns speciella träningsgrupper för dem som har lite högre ambitioner, läs mer här: https://tamtaridklubb.se/traning-och-utbildning/

Ridlärare

Läs mer om våra instruktörer här:

https://tamtaridklubb.se/personal/

Ridlärare sökes på Tämta ridklubb
Rebecka Forsström, ridlärare
Josefin Vestre, ridlärarae
Ridlärare på Tämta ridklubb
Linda, ridlärare
Tämta ridklubb